آب انبار شش بادگیری

آب‌اَنْبارِ شش‌بادْگیری

آب‌اَنْبارِ شش‌بادْگیری
نام فارسی آب‌اَنْبارِ شش‌بادْگیری
کشور ایران
استان یزد
موقعیت نزدیک میدان امیرچقماق شهر یزد
کاربری آب‌انبار
مشخصات معماری دو ورودی شمالی و جنوبی (55 پله در ورودی جنوبی) - دو ردیف پله روباز و سرپوشیده در دو طرف مخزن
زمان ساخت دورۀ قاجار

در نزدیکی میدان امیرچقماق در یزد از دورۀ قاجار. تلفیقی جالب از آب‌انبار و بادگیر، دو عنصر عمدۀ معماری یزد است. در اوایل دورۀ محمدرضا شاه پهلوی بازسازی شده است. آب‌انبار دو ورودی شمالی و جنوبی و دو ردیف پله روباز و سرپوشیده در دو طرف یک مخزن مدور دارد. از ورودی جنوبی ۵۵ پله می‌خورد. جلو سردر این پله‌ها که در میانۀ آن واقع شده یک هشتی آجرفرش وجود دارد. روی مخزن شش بادگیر هشت‌ضلعی زیبای آجری نصب شده است.