آتاناگیلد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آتاناگیلْد ( ـ۵۶۸م)(Athanagild)

آتاناگیلد
Athanagild
درگذشت ۵۶۸م
ملیت اسپانیایی
شغل و تخصص اصلی فرمانروا
گروه مقاله تاریخ جهان

پادشاه ویزیگوت[۱] اسپانیا (۵۳۴ـ۵۴۸). در ۵۳۴م در رأس لشکر گوت‌ها[۲]ی اسپانیا، با کمک قوای روم، که امپراتور یوستینیانوس[۳] از گُل[۴] اعزام کرده بود، شاه آگیلا[۵] را در نزدیکی سویل[۶] شکست داد و کشت. سپس پادشاه گوت‌های اسپانیا شد و کوشید متحدان رومی خود را از اسپانیا بیرون رانَد. در این کار موفق نشد، ولی چهارده سال بر بخشی از کشور که در تصرف گوت‌ها بود حکم راند.


  1. Visigoth
  2. Goths
  3. Justinian
  4. Gaul
  5. King Agila
  6. Seville