آسورین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
آسورین
Azorin
زادروز ۱۸۷۳م
درگذشت ۱۹۶۷م
ملیت اسپانیایی
شغل و تخصص اصلی نویسنده
آثار انتخاب (۱۹۰۲)، آنتونیو آسورین، شهرها (۱۹۰۵) و کاستیل (۱۹۱۲)
گروه مقاله تیاتر، ادبیات غرب
آسورین

آسورین (۱۸۷۳ـ۱۹۶۷)(Azorin)
(نام اصلی: خوزه مارتینس روئیس[۱]) نویسندۀ اسپانیایی. برخی از آثارش عبارت‌اند از مقالات انتقادی و داستان‌های کوتاه، نمایش‌نامه، و رمان‌هایی نظیر انتخاب[۲] (۱۹۰۲)، که شرح‌حال‌گونه و نشان‌دهندۀ بدبینی روحی نسل اوست؛ و رمان آنتونیو آسورین[۳]. او نام مستعار خود را از نام قهرمان همین رمان اختیار کرد. توجه آسورین به محیط و زمان در آثاری نظیر شهرها[۴] (۱۹۰۵) و کاستیل[۵] (۱۹۱۲) بر مناظر و تاریخ کاستیل متمرکز است. مطالب خواندنی اسپانیایی[۶] (۱۹۱۲)، کلاسیک‌ها و امروزی‌ها[۷] (۱۹۱۳)، ارزش‌های ادبی (۱۹۱۳) و مرزهای کلاسیک[۸] (۱۹۱۵) نیز از نمونه‌های نقد ادبی او به‌شمار می‌روند. آسورین در همۀ آثارش لحنی شدیداً شخصی دارد؛ نفوذ او در دو دهۀ نخستین قرن ۲۰ بسیار نیرومند بود.
 


  1. José Martínez Ruiz
  2. La voluntad/The Choice
  3. Antonio Azorín
  4. Los Pueblos/Towns
  5. Castilla/Castille
  6. Lecturas españoles/Spanish Readings
  7. Clásicos y modernos
  8. Al margen de los clásicos