آلات و ادوات جرم

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آلات و اَدَوات جُرم
هرگونه اشیا یا اموال یا وسیله یا دلیل وقوع جرم، یا حاصل از جرم یا مورد استفاده و استعمال در ارتکاب جرم. مثلاً سلاح گرم کمری یا چاقو یا قمه و مانند آن‌ها وسیله یا آلت جرم قتل است. نیز اموال حاصل از سرقت، آثار باستانی حاصل از جرم قاچاق، یا ترازو در جرایم توزیع و فروش مواد مخدر، ادوات جرم است. مطابق مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه باید ضمن صدور رأی دربارۀ موضوع، اعم از محکومیت متهم یا برائت او یا قرار موقوفی تعقیب، نسبت به استرداد آلات و ادوات کشف‌شده یا ضبط یا معدوم‌کردن آن‌ها نیز تصمیم بگیرد. آلت جرم ممکن است موجودی زنده باشد، مانند این‌که شخصی سگ خود را تحریک کند تا دیگری را زخمی کند که در این‌صورت، سگ آلت جرم محسوب می‌شود (مادۀ ۳۵۷ و نیز ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی).