آلوارز کینترو، برادران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آلوارِز کینتِرو، برادران (Alvarez Quintero)
سرافین[۱] (۱۸۷۱ـ۱۹۳۸) و خواکین[۲] (۱۸۷۳ـ۱۹۴۴) برادران نمایش‌نامه‌نویس اسپانیایی. در حوالی سویل[۳] به‌دنیا آمدند و همیشه با هم کار کردند. از ۱۸۹۷ تقریباً ۲۰۰ کمدی تهیه کردند که غالب آن‌ها دربارۀ زندگی محلی در اندلس[۴] بودند. مشهورترین آن‌ها عبارت‌اند از پاپا خوان در صد‌سالگی[۵] (۱۹۰۹)، پشه‌ها (۱۹۲۸)، پاروزنان[۶] (۱۹۰۰)، گل‌ها (۱۹۰۱)، مالوالوکا[۷] (۱۹۱۲)، و افترا[۸] (۱۹۱۹). نمایش‌نامه‌های آن‌ها گرم و احساساتی و فارغ از مسائل جدی اخلاقی و اجتماعی‌اند.
 


  1. Serafin
  2. Joaquin
  3. Seville
  4. Andalusia
  5. Papá Juan: centenario
  6. Los galeotes
  7. Malvaloca
  8. La calumniada