آنسفالین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 14:04, 24 July 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آنسفالین (encephalin)
مادۀ شیمیایی طبیعیِ تولیدشده در یاخته‌های عصبی[۱] مغز، با اثری مشابه اثر مورفین[۲] یا مشتقات دیگر تریاک. مسکن طبیعی بدن است. برخلاف مرفین، بدن آنسفالین‌ها را به‌‌سرعت ازبین می‌برد و بنابراین، تحمل[۳] نسبت به‌ ‌آن‌ها ایجاد نمی‌شود و در نتیجه، اعتیاد پدید نمی‌آید. آنسفالین‌ها نوعی پپتید[۴]ند. آندورفین‌ها[۵] نیز پپتیدند و آثار مشابهی دارند.  1. nerve cell
  2. morphine
  3. tolerance
  4. peptide
  5. endorphins