ابن رومان، یزید بن رومان ( ـ مدینه ۱۳۰ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ابن رُومان، یزید بن رومان ( ـ مدینه ۱۳۰ق)

(نام کامل: ابو روح یزید بن رومان اسدی قرشی) از قُرّاء قرآن در مدینه. از راویان سیرۀ پیامبر (ص) نیز بود. علوم قرآنی و قرائت را از عبدالله بن عیاش ابن ربیعه فراگرفت. قرائت او به اندازۀ دیگر قاریان معاصرش رواج نیافت. بسیاری از روایات ابن رومان یا بدون سند، یا با عبارت «عن عروه» از عروة ‌بن زبیر نقل شده است. گرچه دو نفر از قُرّاء سبعه، نافع مدنی‌ و ابوعمرو بصری، از او قرائت آموخته‌اند، روایات او به‌سبب ضعف روایت متروک شده است.