ابوسهل عیسی بن یحیی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search


ابوسهل عیسی بن یحیی (قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ق)

طبیب و فیلسوف. اهل گرگان و معاصر ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی و به قولی استاد ابوعلی بوده است. وی در دربار آل مأمون در خوارزم زندگی می‌کرده است تا در حدود سال ۴۰۳ق که به همراهی ابن سینا از بیابان خوارزم به جانب خراسان می‌رفته در آن بیابان درگذشت. کتاب مشهور او «المائة فی‌الصناعة الطبیة» است که در حدود صد باب می‌باشد و در واقع دایرة‌المعارفی طبی محسوب می‌شود که شاید از جهاتی سرمشق ابوعلی‌سینا در تألیف قانون بوده است. ابوسهل در مسائل دیگری از قبیل هندسه و نجوم و حکمت نیز آثاری داشته است.