ادینانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ادینانی
بادینانی از گویش‌های کردی در گروه شمالی که در شمال غربی عراق، موصل و دوهک رایج است. نوع گویش کردان ساکن در ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان و خراسان، بادینانی است. این گویش نام خود را از سلطان‌نشین باستانی بَهدینان گرفته است و در کنار گویش‌های سلیمانیه و مکری، در دسته شرقی گروه شمالی کردی جای می‌گیرد. در آغاز حکومت شوروی در ارمنستان، برای انتشار نخستین آثار کردی از خط ارمنی استفاده شد. در ۱۹۲۹ الفبای لاتینی و پس از ۱۹۴۶ الفبای سیریلی مورد استفاده قرار گرفت. تمایز بین جنس مؤنث و مذکر در ادات اضافه، اسم و ضمیر برقرار است. افعال متعدی برپایه افعال لازم ساخته می‌شود. با افزودن andinـ به ماده مضارع فعل لازم، فعل متعددی به دست می‌آید. ماده مضارع فعل متعددی، مصدر فعل لازم است.