استخوان خاجی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

استخوانِ خاجی (sacrum)

استخوان مرکب سه گوش پایین ستون مهره‌ها. از اتصال پنج مهره به یکدیگر، در فاصلۀ بین آخرین مهرۀ کمری در بالا و استخوان دنبالچه[۱] در پایین، پدید می‌آید. استخوان خاجی دیوارۀ پشتی لگن[۲] را تشکیل می‌دهد.

 


  1. coccyx
  2. pelvis