استخوان خاجی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 11:05, 13 February 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

استخوانِ خاجی (sacrum)

استخوان مرکب سه گوش پایین ستون مهره‌ها. از اتصال پنج مهره به یکدیگر، در فاصلۀ بین آخرین مهرۀ کمری در بالا و استخوان دنبالچه[۱] در پایین، پدید می‌آید. استخوان خاجی دیوارۀ پشتی لگن[۲] را تشکیل می‌دهد.

 


  1. coccyx
  2. pelvis