اسحاق بن سلیمان اسراییلی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِسحاق بن سلیمان اِسرائیلی (ح ۲۴۱ـ۳۴۱ق)

اسحاق بن سلیمان اسراییلی
زادروز ح ۲۴۱ق
درگذشت ۳۴۱ق
ملیت مصری
شغل و تخصص اصلی پزشک
شغل و تخصص های دیگر فیلسوف
مکتب نوافلاطونی
آثار الاغذیة و الادویة، کتاب الحمیّات، کتاب البول، الاسطقسات، الحدود و الرسوم، بستان‌الحکمة و المدخل الی المنطق
گروه مقاله پزشکی

پزشک و فیلسوف یهودی اهل مصر. از استادان معروف او می‌توان به اسحاق بن عمران و از شاگردان معروفش به ابن جزار اشاره کرد. از مصر به قیروان، پایتخت افریقیه، رفت و در آن‌جا مورد تکریم زیادة الله بن اغلب قرار گرفت. با پیروزی ابوعبدالله شیعی بر امیر اغلبی، اسحاق مورد تکریم ابوعبدالله واقع شد و پس از آن تا پایان عمر در خدمت فاطمیان بود. به لحاظ فلسفی، پیرو دیدگاه نوافلاطونی بود و گویا اولین کسی است که این سنت را به دنیای یهود شناساند. از نظریات یعقوب بن اسحاق کندی، نخستین فیلسوف مسلمان، تأثیر پذیرفته است. همچنین در آثارش تأثیر سنت‌های دین یهود دیده می‌شود. اسحاق آثار فراوانی داشته است، اما بیشتر شهرت کنونی او به سبب کتاب‌هایی است که کنستانتین افریقایی به لاتینی ترجمه و به نام خود منتشر کرده است. از مهم‌ترین آثار اوست الاغذیة و الادویة، کتاب الحمیّات، کتاب البول، الاسطقسات، الحدود و الرسوم، بستان‌الحکمة و المدخل الی المنطق. از ویژگی‌های خاص کتب او می‌توان به مواردی اشاره کرد ازجمله این‌که در کتاب الاغذیة، به‌غیر از کندی، به هیچ پزشک مسلمان دیگری در آثارش اشاره نکرده است، همچنین، مباحث به صورت مکالمات یک مناظره‌ای مطرح است و دیگر این که گاه از اصطلاحات و اسامی فارسی استفاده کرده است.