باغ رضوان، گورستان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باغ رضوان، گورستان

در محلۀ نوغان مشهد بود. ابتدا گورستان قتل‌گاه یا غسل‌گاه نام داشت و گویا در حملۀ ازبک‌ها به خراسان در دورۀ صفوی عده زیادی در آن محل قتل عام شده بودند. بین بازار سنگ‌تراش‌ها و تپه المحله و گنبد خشتی قرار داشت و شیخ طبرسی، و عادل‌شاه برادرزادۀ نادرشاه افشار در آن دفن شده بودند. در دورۀ رضا شاه پهلوی با احداث فلکۀ دور حرم مطهر امام رضا (ع) قسمتی از آن تخریب و بقیه به باغ وسیعی تبدیل و باغ رضوان نامیده شد. در فاصلۀ سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۲ش مدرسه‌ای در آن قرار داشت. در حدود سال ۱۳۴۰ دوباره به گورستان تبدیل و غسّالخانه‌ای در آن دایر شد. در ۱۳۵۴ به‌کلی تخریب شد.