بقعه خواجه ربیع

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search


بُقعۀ خواجه ربیع
نام فارسی بُقعۀ خواجه ربیع
کشور ایران
استان مشهد
موقعیت شمال غربی مشهد
کاربری آرامگاه
مشخصات معماری ساختمانی هشت‌ضلعی با چهار ایوان بزرگ و چهار ایوان کوچک و گنبدی دو پوش به ارتفاع هجده متر، با کاشی‌کاری باشکوه
زمان ساخت دوران صفویه
سازنده به فرمان شاه‌عباس صفوی اول

بُقعۀ خواجه ربیع

بُقعه خواجه ربيع
بُقعه خواجه ربيع
بُقعه خواجه ربيع
بُقعه خواجه ربيع

آرامگاه ربیع بن خُثَیم، از تابعین و یکی از هشت پارسای نامدار (زهّاد ثمانیه) تاریخ اسلام، از بناهای دوران صفویه، در شمال غربی مشهد. این بنا به فرمان شاه‌عباس صفوی اول برپا شد و دو کتیبه به خط علی‌رضا عباسی، که بر سنگ نقر شده است، یکی به تاریخ ۱۰۲۶ق و دیگری به تاریخ ۱۰۳۱ق درون بقعه قرار دارد. بنای بقعه در باغی بزرگ است. چهار حوض مربع‌شکل، که با جویی به یکدیگر مرتبط می‌شوند، آن را دربر‌گرفته است. ساختمانی هشت‌ضلعی با چهار ایوان بزرگ و چهار ایوان کوچک و گنبدی دو پوش به ارتفاع هجده متر، با کاشی‌کاری باشکوه است. داخل بقعه دوازده‌ضلعی و با سنگ مرمر مفروش است. کاشی‌های نفیس فروریختۀ آن، در سال ۱۳۴۷ش مرمت شد.