بندر ریگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بندر ریگ
شهری ساحلی در مناطق شمالی استان بوشهر، شهرستان گناوه، و مرکز اداری بخش ریگ. با ارتفاعی حدود پنج متر، در جلگه‌ای ساحلی، در 680کیلومتری جنوب شرقی تهران، ۶5کیلومتری شمال غربی بوشهر و 14کیلومتری جنوب شرقی بندر گناوه، در دَه‌کیلومتری جنوب راه بندر گناوه به برازجان و بوشهر، در ساحل خورِ آرش، در خلیج فارس، قرار دارد. اقلیم این شهر بسیار گرم و خشک و جمعیت آن 6,۲52نفر است (۱۳9۵ش). اقتصاد مردم این شهر بیشتر بر پایۀ ماهیگیری، تولید خرما و حمل و نقل دریایی است. مردم بندر ریگ لرزبان و عمدتاً شیعۀ دوازده‌امامی‌اند.

بندر ریگ
کشور پرونده:Flag of Iran.svg ایران
استان بوشهر
شهرستان گناوه
بخش ریگ
جمعیت 6,۲52نفر (1395ش)
موقعیت 680کیلومتری جنوب شرقی تهران، ۶5کیلومتری شمال غربی بوشهر و 14کیلومتری جنوب شرقی بندر گناوه، در دَه‌کیلومتری جنوب راه بندر گناوه به برازجان و بوشهر، در ساحل خورِ آرش، در خلیج فارس
نوع اقلیم بسیار گرم و خشک
ارتفاع از سطح دریا حدود 5متر
نمایی از سواحل بندر ریگ