بیمارستان مرسلین

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بیمارستان مُرسلین

نام بیمارستانی بود که مبلغان مذهبی انگلیسی در ایران، در اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ پهلوی در چند شهر تأسیس کردند. نام بعضی از آن‌ها به ترتیب حروف الفبا از این قرار است. بیمارستان مرسلین شیراز، در ۱۳۱۰ش در محلی در حدود خیابان نوبر کنونی در نزدیکی خیابان کریم‌خان زند تأسیس شد و تا نیمه‌های دهۀ ۱۳۳۰ فعالیت داشت. بیمارستان مرسلین کرمان، در ۱۲۸۲ش در محلی در حدود خیابان شرکت فرش کنونی (بلوار دکتر باستانی پاریزی) تأسیس شد. ۲۵هزار متر مربع مساحت و دو بخش مردان و زنان داشت که با کوچه‌ای از یکدیگر جدا می‌شدند. برای تهیۀ مصالح مورد نیاز ساختمانی، کورۀ آجرپزی مستقل داشت. در اوایل دهۀ ۱۳۳۰ تعطیل و در ۱۳۳۶ در جای آن هنرستان صنعتی کرمان احداث شد. بیمارستان مرسلین یزد، در ۱۳۱۷ق و ابتدای دورۀ مظفرالدین‌شاه قاجار در محله گازرگاه یزد که بعدها در دوره پهلوی به مدرسه نوین تبدیل شد. بر سردر مدرسه کتیبۀ مرمر تاریخ تأسیس بیمارستان نصب است.