جبهه دموکراتیک خلق ایران

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جبهۀ دموکراتیک خلق ایران
نام تشکّلی سیاسی و چپ به رهبری مصطفی شعاعیان علیه رژیم پهلوی. در نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۴۰ش که فکر مبارزۀ مسلحانه علیه رژیم شاه در ایران فراگیر شد، شعاعیان کوشید با گردآوری و سازماندهی جمعی از دوستان و همفکران خود، تشکیلاتی با مشی براندازی و مبارزۀ قهرآمیز علیه رژیم ایجاد کند. این گروه عمدتاً شامل برخی جوانان علاقه‌مند به سیاست از دورۀ جبهۀ ملّی سوم، برخی چپ‌گرایان محافل فرهنگی و برخی دوستان شعاعیان بود. تفاوت آن با دیگر گروه‌های چپ، در ماهیّتِ «جبهه‌ای» آن بود، یعنی همچون جبهۀ ملّی که شامل گروه‌های ملّی، مذهبی و سوسیالیست بود، می‌کوشید اشخاص را بدون تقیّد به ایدئولوژی خاصی گرد هم آورد. این گروه که شعاعیان محور و مغز متفکر آن بود، تا اواخر ۱۳۵۰ش چندان مورد توجه ساواک و نیروهای اطلاعاتی رژیم شاه قرار نگرفت. اعضای این گروه ازجمله مهندس رضا عسگریه، کرامت دانشیان، حسن باقرنیا، شاه‌منصوری، رضا یزدی، ویدا حاجبی تبریزی، گرگین پانوسیان، اسماعیل نخودپز کاظمی، محمود نبوی و محمود جلایر، که قصد داشتند در ذوب آهن اصفهان و شرکت واحد تهران عملیات خرابکارانه انجام دهند، طی چند یورش ساواک شناسایی، دستگیر و زندانی شدند، امّا شعاعیان توانست بگریزد. کشف و دستگیری این گروه، از موفقیت‌های بزرگ ساواک در آن زمان اعلام شد.