حسینعلی بیگ بسطامی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حسینعلی‌ بیگ بسطامی‌ (قرن ۱۲ق)

از رجال‌ و امرای‌ مقرب‌ نادرشاه‌ افشار. در ابتدا، شغل‌ چَلَنگری داشت‌ و بعد وارد دستگاه‌ دولتی‌ شد و ترقی‌ کرد و از وزرای‌ نادرشاه‌ شد. پس‌ از کشته‌شدن‌ نادر شاه‌، در دربار عادل‌شاه‌ (علیشاه‌) بیش‌ از پیش‌ ترقی‌ کرد و همه‌ زمام امور دستگاه‌ سلطنتی‌ او را در دست گرفت. بازن‌، طبیب‌ مخصوص‌ نادر شاه‌، او را مردی‌ فوق‌العاده‌ باهوش‌ و با استعداد و نیرنگ‌ باز می‌خواند تا جایی‌ که‌ در زمان‌ سه‌ پادشاه‌ در مسند وزارت‌ باقی‌ ماند و سه‌ بار در سایۀ‌ خیانت‌ به‌ سلطان،‌ مقام‌ خود را حفظ‌ کرد. بعد از شکست‌ عادل‌شاه‌، حسینعلی‌ بیگ‌ به‌ اصفهان‌ رفت‌ و مقارن‌ ورود کریم‌خان‌ زند و علیمردان‌‌خان‌ زند در آن‌ شهر بود.