حمزه میرزای صفوی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حَمْزه میرزای صفوی (۹۷۴ـ گنجه ۹۹۴ق)

از شاهزادگان صفوی. پسر ارشد شاه محمد خدابنده بود و به‌سبب ضعف جسمانی و بی‌لیاقتی پدر مَهْد عُلْیا بر آن شد تا پسرش حَمْزَه میرزا را که منصب وکیل دیوان اعلی داشت، جانشین او کند. اما قزلباش‌ها به طرفداری از عباس میرزا شورش کردند (۹۸۹ق) و حمزه میرزا در سرکوب آنان ناکام شد. او دو بار نیز هجوم نیروهای عثمانی را دفع کرد. دلاکی جوان، به نام خدایوردی، او را به‌قتل رساند. سلطان‌محمد خدابنده خود قاتل حمزه میرزا را قصاص کرد.