خلیل آباد کاشمر، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

خلیل‌آباد کاشمر، شهر

واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان کاشمر. با ارتفاع ۹۸۵ متر، در ۱۶۲کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۱۶‌کیلومتری غرب کاشمر. در سرزمینی کوه‌پایه‌ای، سر راه کاشمر به بردسکن، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و خشک و جمعیت آن ۸,۴۲۴ نفر است (۱۳۸۵).