منصور، رجبعلی (۱۲۶۴ـ۱۳۵۳ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
(Redirected from رجبعلی منصور)

منصور، رجبعلی (۱۲۶۴ـ۱۳۵۳ش)

منصور، رجبعلي
رجبعلی منصور
زادروز ۱۲۶۴ش
درگذشت ۱۳۵۳ش
ملیت ایرانی
تحصیلات و محل تحصیل  تحصیل در مدرسه عالیه سیاسی
شغل و تخصص اصلی دولتمرد
لقب منصور الملک
گروه مقاله تاریخ ایران
خویشاوندان سرشناس حسنعلی منصور (پسر)

(ملقب به منصور‌الملک) سیاستمدار و نخست‌وزیر‌ دورۀ‌ پهلوی‌. پس‌ از تحصیل در مدرسۀ عالیه‌ سیاسی‌ به‌ استخدام‌ وزارت‌ امور خارجه‌ درآمد و مدت‌ها رئیس‌ ادارۀ‌ انگلیس‌ در وزارت‌ امور خارجه‌ بود و سپس‌ معاون‌ وزارت‌ امور خارجه‌ شد. در ۱۲۹۸ش کفیل‌ وزارت‌ امور خارجه‌ و در ۱۲۹۹ش وزیر داخله‌ و سپس‌ حکمران‌ رضائیه‌ (ارومیه) شد. در ۱۳۰۰ش‌ معاون‌ وزارت‌ داخله‌ بود و طی‌ سال‌های‌ ۱۳۰۲ـ۱۳۰۵ نیز کفالت‌ وزارت‌ داخله‌ را برعهده‌ داشت‌ و سپس‌ والی‌ آذربایجان‌ گردید (۱۳۰۶ش). در ۱۳۰۸ش در کابینۀ‌ مخبرالسلطنه‌ هدایت‌ وزیر کشور شد و سال‌ بعد به‌ وزارت‌ راه‌ رسید و تا ۱۳۱۴ش‌ در این‌ سِمت‌ باقی‌ بود. در این‌ سال‌، به‌ جرم‌ ارتشا از کار برکنار و تحت‌ تعقیب‌ جزایی‌ قرار گرفت‌ ولی‌ تبرئه‌ شد. در ۱۳۱۷ش در کابینۀ‌ جم‌ به‌ وزارت‌ صناعت‌ منصوب‌ شد و سال‌ بعد به‌ وزارت‌ پیشه‌ و هنر رسید. با آغاز شکست‌ آلمان‌ها در جبهه‌های‌ جنگ‌ کابینۀ‌ آلمانوفیل‌ متین‌ دفتری‌ سقوط‌ کرد و کابینۀ‌ انگلوفیل‌ منصور در تیر ۱۳۱۹ش بر سر کار آمد. وی‌ بنا‌به‌ درخواست انگلستان‌ و شوروی‌، همۀ‌ مستشاران‌ آلمانی‌ و خانواده‌هایشان‌ را در مرداد ۱۳۲۰ش از ایران‌ اخراج‌ کرد. منصور در روز ۵ شهریور ۱۳۲۰ که‌ مقارن‌ با حملۀ‌ متفقین‌ به‌ ایران‌ بود، از نخست‌وزیری‌ استعفا کرد. مدتی‌ بعد استاندار خراسان‌ و سپس‌ استاندار آذربایجان‌ شد (۱۳۲۵ش‌). منصور در ۱۳۲۹ش بار دیگر مدت‌ کوتاهی‌ به‌ نخست‌وزیری‌ رسید و سپس‌ سفیر ایران‌ در ایتالیا و در ترکیه‌ شد. آخرین‌ سِمت‌ او سفیر سیار ایران‌ در کشورهای‌ اروپایی‌ طی‌ سال‌های‌ ۱۳۴۲ـ۱۳۴۶ بود. وی‌ فراماسونر و عضو لژ بیداری‌ ایرانیان‌ بود.