عبدالله مرعشی دوم

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عَبدُالله مَرعَشی دوم ( ـ۹۶۹ق)
حاکم مازندران (۹۳۹ـ۹۶۹ق) از دودمان مرعشی، فرزند سلطان محمود. پس‌ از عقب‌راندن‌ آقا محمد روزافزون به‌ ساری‌، در غرب‌ مازندران‌ با اقتدار تمام‌ حکومت‌ کرد و امنیت‌ را به‌ این‌ مناطق‌ بازگرداند. از پرداخت‌ باج‌ به‌ شاه‌ طهماسب‌ اول‌ صفوی‌ خودداری‌ کرد و در سفر‌ به‌ قزوین‌ (۹۳۳ق) که در آن زمان پایتخت صفویه بود هیچ‌ پیشکشی‌ با خود نبرد. از این‌رو شاه‌ طهماسب‌ به‌ بهانۀ‌ شکایت‌ مردم‌ مازندران‌ از سخت‌گیری‌های‌ وی‌، حکومت‌ مازندران‌ را بین‌ او و سلطان‌مراد میرشاهی‌ تقسیم‌ کرد. سلطان‌مراد به‌ فرمان شاه‌ طهماسب‌ او را برای‌ پیداکردن‌ گنجینه‌ها شکنجه‌ کرد و عاقبت‌ او را به‌قتل‌ رسانید.