نصرت الدوله ، فیروز میرزا (۱۲۳۳ـ۱۳۰۳ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نُصرت‌الدّوله‌، فیروز میرزا (۱۲۳۳ـ۱۳۰۳ق)

فیروز میرزا نصرت الدوله
زادروز ۱۲۳۳ق
درگذشت ۱۳۰۳ق
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی دولتمرد
لقب نصرت الدوله، فرمانفرما
گروه مقاله تاریخ ایران
خویشاوندان سرشناس عباس میرزا (پدر)

از شاهزادگان قاجار و پسر عباس میرزا. در ۱۲۵۰ق، محمدشاه قاجار او را مأمور تصرف فارس و قلع و قمع آشوب حسینعلی میرزا فرمانفرما و حسنعلی میرزا شجاع‌السلطنه کرد. وی پس از دفع فتنه، ملقب به «نصرت‌الدوله» گردید و والی فارس شد. در ۱۲۵۲، مأمور دفع فتنۀ آقاخان محلاتی و حاکم کرمان گردید. در ۱۲۶۶ تا ۱۲۶۹، بار دیگر حاکم فارس شد. در ۱۲۷۰، به آذربایجان رفت و سپس حاکم اراک (۱۲۷۵)، حاکم تهران (۱۲۷۵)، قائم‌مقام ناصرالدین‌شاه قاجار هنگام سفر و عضو دارالشورای کبری (۱۲۷۶)، حکمران عراق و ملایر و رئیس قشون مرکزی (۱۲۷۷)، پیشکاری آذربایجان (۱۲۸۴)، نایب وزارت جنگ و رئیس قورخانه (۱۲۸۵)، وزیر جنگ (۱۲۹۰)، حاکم اراک و بروجرد (۱۲۹۱) شد. وی در ۱۲۹۳، ملقب به «فرمانفرما» گردید و حکومت کرمان و بلوچستان را یافت (۱۲۹۷).