گوگن، پل (۱۸۴۸ـ۱۹۰۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
گوگن، پل
Paul Gauguin
زادروز پاریس ۱۸۴۸م
درگذشت ۱۹۰۳م
ملیت  فرانسوی
شغل و تخصص اصلی نقاش
مکتب پست امپرسیونیسم، سمبولیسم
آثار نقاشی مسیح زرد (۱۸۸۹؛ نگارخانه هنری آلبرایت ناکس، بوفالو ایالت نیویورک)
گروه مقاله نگارگری و مجسمه سازی جهان
پل گوگن

گوگَن، پُل (۱۸۴۸ـ۱۹۰۳)(Gauguin, Paul)

نقاش پُست‌امپرسیونیست[۱] فرانسوی. از نقاشی امپرسیونیستی[۲] و توجه اصلی آن به بازنمایی تغییرات دایمیِ اشیا، مناظر، و رنگ‌ها فراتر رفت، و سَبْکی با مایه‌های غلیظ سمبولیستی[۳] و تزیینی را پروراند، که استفادۀ احساسی از رنگ‌های ناب، مشخصۀ آن بود. درپی دستیابی به تجربه‌ای بی‌واسطه‌تر و ژرف‌تر از زندگی، به جزایر اقیانوس آرام جنوبی[۴] رفت و بسیاری از ممتازترین آثارش را در آن‌جا پدید آورد. نقاشی مسیح زرد[۵] (۱۸۸۹؛ نگارخانۀ هنری آلبرایت ناکس، بوفالو[۶]، ایالت نیویورک)، و کشتی‌گرفتن یعقوب با فرشته[۷] (گلاسگو) ازجمله آثار گزیدۀ اوست.

گوگَن در پاریس به‌دنیا آمد، و کودکی‌اش را در پرو گذراند. نخست دلال سهام بود، و سپس در ۱۸۸۳ کار نقاشی را تمام‌وقت پی ‌گرفت. چندی با امپرسیونیست‌ها همکاری داشت، و در چهار نمایشگاه آخر آنان (۱۸۸۰ـ۱۸۸۶) شرکت کرد. از ۱۸۸۶ تا ۱۸۹۱، بیشتر در دهکدۀ پونتاون[۸] در برتانی[۹] به‌سر برد و کارش را بر شیوۀ جدید خود، ترکیب‌گرایی[۱۰]، متمرکز ساخت که بر استفاده از رنگ‌های گویا و پرمایه، و خط ـ کناره‌[۱۱]های بارز در اطراف بخش‌هایی از رنگ تخت، مبتنی بود. با‌ تأثیر از سمبولیسم، مضامینی را برمی‌گزید که بازتابندۀ علاقه‌اش به باورهای فرهنگ‌های دیگر بودند. از ۱۸۸۷ تا ۱۸۸۸ مدت کوتاهی به مارتینیک[۱۲]، پاناما، رفت، و در ۱۸۸۸ دو ماهِ پُردردسر را با ونسان ون‌گوگ[۱۳] در آرل[۱۴]، پرووانس[۱۵]، گذراند. از ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ و از ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۱ در تاهیتی[۱۶]، و از ۱۹۰۱ در جزایر مارکیز[۱۷] به‌سر برد و همان‌جا درگذشت.

در تاهیتی مشهورترین مجموعه آثارش با نام از کجا می‌آییم؟ چه کاره‌ایم؟ به کجا می‌رویم؟[۱۸] (۱۸۹۷؛ موزۀ هنرهای زیبا بوستون[۱۹]) را خلق کرد. گوگن بازتاب جهان مدرن را در گریز از تمدن صنعتی یافت، لیکن میراث بزرگی که برای نقاشی مدرن برجا گذاشت، ماهیت نوینی بود که به رنگ بخشید. شرح زندگی‌اش در نامه‌ها، یادداشت‌های روزانه، و قطعات شاعرانه‌ای از زندگی‌نامۀ خودنوشت‌ وی با نام نوآ ـ نوآ[۲۰] به روشنی درج شده است. تابلوهای اسب سفید[۲۱] (لوور[۲۲]سواران در ساحل دریا[۲۳] (مجموعۀ نیارخوس[۲۴])، و چندین نقاشی از گروه‌پیکره‌های مردم تاهیتی نشان‌دهندۀ علاقۀ عمیق او به سادگی بنیادین طراحی است، که با «آزادی بی‌مانندی» در رنگ‌آمیزی درآمیخته باشد. نقش اشیا هم پدید آورد، ازجمله تابلوینقش اشیا و گراوور ژاپنی[۲۵] (۱۸۸۹، موزۀ هنرهای معاصر تهران).

 


 1. post-Impressionist
 2. Impressionist
 3. symbolist
 4. South Pacific
 5. The Yellow Christ
 6. Albright-Knox Arts Gallery, Buffalo
 7. Jacob Wrestling with the Angel
 8. Pont Aven
 9. Brittany
 10. Synthetism
 11. outline
 12. Martinique
 13. Vincent van Gogh
 14. Arles
 15. Provence
 16. Tahiti
 17. Marquesas Islands
 18. ?Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going
 19. Museum of Fine Art, Boston
 20. Noa-Noa
 21. The White Horse
 22. Louvre
 23. Riders on the Shore
 24. Niarchos Collection
 25. Nature Morte à Estampe Japonaise
تابلوي مسيح زرد، اثر پل گوگن