آب تشکیل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آب تشکیل Ab-Tashkil (chemistry)


بخشی از آبِ تَبَلوُر. در بلورهای نمک‌های آب‌دار، پایدارتر از مولکول‌های دیگر است و براثر حرارت‌دهی سخت‌تر از بقیه از مادۀ متبلور جدا می‌شود. آبِ تشکیل در نهایت تحت درجات حرارت بالاتر از بلور جدا شده و مادۀ مذکور به مادۀ بی‌آب، و معمولاً بی‌شکل، بدل می‌شود.