آب سخت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آبِ سَخْت (hard water)
آبی که صابون در آن به‌راحتی کف نمی‌کند و در کتری‌ها رسوب یا «جرم[۱]» ایجاد می‌کند. این جرم به‌سبب حضور نمک های خاصی از کلسیم[۲] و منیزیوم[۳] است. سختی موقت[۴] ناشی از وجود کربنات_هیدروژن[۵] (بی‌کربنات[۶])های محلول[۷] است که براثر جوشیدن آب به کربنات‌های نامحلول[۸] تبدیل می‌شوند و به‌شکل جرم رسوب می‌کنند. سختی دایم[۹] ناشی از سولفات[۱۰] و سیلیکات[۱۱]هایی است که جوشیدن بر آن‌ها تأثیر ندارد. روش‌های صاف‌کردن آب عبارت‌اند از تقطیر، تبادل یون[۱۲]، که عملکرد آب‌نرم‌کن‌ها[۱۳] بر آن مبتنی است، افزودن کربنات_سدیم[۱۴] یا مقدار زیادی صابون، و جوشاندن که برای برطرف‌کردن سختی موقت کارا و مؤثر است.

 


 1. scale
 2. calcium
 3. magnesium
 4. temporary hardness
 5. hydrogen carbonates
 6. bycarbonates
 7. dissolved
 8. insoluble
 9. permanent hardness
 10. sulphates
 11. silicates
 12. ion exchange
 13. water softener
 14. sodium carbonate