آب نرم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آبِ نَرْم (soft water)
آبی با مقداری بسیار کم از یون‌ های فلز[۱]ی حل‌شده، ازجمله کلسیم[۲] (Ca۲+) یا منیزیوم[۳] (Mg۳+). صابون در این آب به‌راحتی کف می‌کند. همچنین، این آب هیچ‌گونه جرمی[۴] در کتری‌ها یا دیگ‌های بخار ایجاد نمی‌کند. دریافته‌اند که میزان بروز بیماری‌های قلبی در نواحی دارای آب نرم بیشتر است.

 


  1. metal ions
  2. calcium
  3. magnesium
  4. scale