آرزاو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آرْزاو (Arzew or Arzeu)


(یا: آرزو، در زبان بربرها آرزیو) بندری در کرانۀ دریای مدیترانه، واقع در سواحل شمال غربی الجزایر. بندری مهم و از لحاظ اقتصادی فعال است و صنایع تبدیل گاز مایع، پتروشیمی و پالایش نفت در آن‌جا متمرکز است. ظاهراً زمانی رومیان در آن محل تأسیساتی داشته‌اند. از قرون میانه بندری مسلمان‌نشین بوده است. مهاجران اندلسی فعالیت‌های دریانوردی را در این بندر رونق دادند. ترکان در قرن ۱۰ق بر آرزاو دست یافتند و استحکاماتی ساختند. در ۱۸۳۱ امیر عبدالقادر الجزایری بر آن‌جا چیره شد. در ۱۸۷۹م فرانسویان شهر را به تصرف درآوردند و آرزاو بخشی از مستعمرات فرانسه شد. در ۱۹۴۲م نیروهای امریکایی و انگلیسی در حملۀ متفقین به شمال افریقا در این بندر پیاده شدند.