آمید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آمید (amide)
هرگونه ترکیب آلی حاصل از جانشین‌کردن گروه هیدروکسیل[۱] (OH-) در اسیدهای چرب[۲]، با یک گروه آمینو[۳] (-NH۲). اتانامید (استامید، CH۳CONH۲) یکی از ساده‌ترین آمیدها با بوی تند است.  1. hydroxyl group
  2. fatty acid
  3. amino group