آیه تبلیغ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آیۀ تَبلیغ Verse of Tabligh (Qur'an)


(یا: ابلاغ) در قرآن، سورۀ مائده، آیۀ ۶۷: «ای پیامبر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است [به مردم] برسان و اگر چنین نکنی، رسالت او را نگزارده‌ای و خداوند تو را از [آسیب] مردمان حفظ می‌کند، خداوند خدانشناسان را هدایت نمی‌کند». بیشتر مفسّران بر این عقیده‌اند که این آیه دربارۀ انتصاب امام علی (ع) نازل شده است. نیز ← امام علی (ع)