ابن ذکوان، ابو عمرو عبدالله (۱۷۳ـ۲۴۲ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ابن ذَکْوان، ابو عَمرو عبدالله (۱۷۳ـ۲۴۲ق)

(نام کامل: ابوعمرو عبدالله بن احمد بن بشیر دمشقی)از قراء قرآن، راوی مشهورتر قرائتِ ابن عامر (← قاریان_هفت_گانه). ساکن دمشق بود و قرائت ابن عامر را از ایوب بن تمیم آموخت. در حدیث نیز دستی داشت. ولید بن عتیبه، او را ماهرترین و متبحرترین عالم قرائت خوانده است. در منابع آمده است که او اثری به نام اقسام‌القرآن و جوابها و مایجب علی‌قارئ‌القرآن ضد حرکة لسانه داشته که به‌جا نمانده است.