استات سلولز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسِتات سلولز (cellulose acetate)

(یا: سلولز اتانوات) نوعی مادۀ شیمیایی (اِستِر[۱])، حاصل از اثر اسید استیک[۲] (اسید اتانوئیک[۳]) بر سلولز[۴]. برای ساختن فیلم شفاف، به‌ویژه فیلم عکاسی، به‌کار می‌رود و جانشین سلولوئید[۵] شده است اما برخلاف آن اشتعال‌ناپذیر است.

 


  1. ester
  2. acetic acid
  3. ethanaic acid
  4. cellulose
  5. celluloid