اسید اتانوییک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اسید اتانوئیک (ethanoic acid)

اسم متداول اسید استیک[۱] CH3CO2H، و یکی از ساده‌ترین اسیدهای چرب[۲] (گروهی از اسیدهای آلی[۳]). به صورت خاص، مایعی بی‌رنگ با بوی زننده است. در 16/7 درجۀ سانتی‌گراد به جامد بلورین یخ‌مانندی تبدیل می‌شود و از این‌رو، غالباً اسید اتانوئیک یخی[۴] نامیده می‌شود. سرکه[۵]، با حدود پنج درصد اسید اتانوئیک، بر اثر تخمیر[۶] تولید می‌شود. ترکیب سلولز[۷] حاصل از چوب و سایر منابع و اسید اتانوئیک محلول اتانوات سلولز[۸] (استات[۹]) تولید می‌کند. با قالب‌گیری تزریقی[۱۰] یا روزنرانی[۱۱] این محلول، الیاف مصنوعی نساجی را برای ساخت اقلام پلاستیکی تولید می‌کنند. در 1996، فضانوردان امریکایی ادعا کردند که اسید اتانوئیک را در صورت فلکی قوس B[۱۲]، سحابی متراکمی در نزدیکی مرکز کهکشان ما، کشف کرده‌اند. 1. acetic acid
 2. fatty acids
 3. organic acids
 4. glacial ethanoic acid
 5. vinegar
 6. fermentation
 7. cellulose
 8. cellulose ethanoate
 9. acetate
 10. injection moulding
 11. extrude
 12. Sagittarius B