اسید چرب ضروری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَسیدِ چَرْبِ ضَروری (essential fatty acid)

نوعی ترکیب آلی، متشکل از زنجیرۀ هیدروکربن[۱]. وجود آن در رژیم غذایی ضروری است. (← اسید_چرب)

 


  1. hydrocarbon