تربروخن، هندریک (۱۵۸۸ـ۱۶۲۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

تِرْبْروخِن، هِنْدْریک (۱۵۸۸ـ۱۶۲۹)(Terbrugghen, Hendrick)
نقاش هلندی. حدود ۱۶۰۴ به رم سفر کرد، و از نخستین هنرمندان شمال اروپا بود که از آثار کاراوادجو[۱] تأثیر گرفت. صحنه‌های زندگی روزمره[۲] و مضامین دینی نقاشی می‌کرد؛ تابلوی فراخوانی قدّیس متّا[۳] (۱۶۲۱؛ موزۀ سنترال[۴]، اوترخت[۵]) از بهترین آثار اوست. تربروخِن در دِوِنتر[۶] به‌دنیا آمد؛ همراه با هونتهورست[۷] از پیش‌گامان مکتب اوترخت[۸] بود. گرچه از سایه‌‌‌روشن‌‌کاری‌های کاراوادجو بسیار تأثیر گرفت، توانست روشنایی شفّاف‌تر و واضح‌تری را در آثارش پدید آوَرد، که مکتب دلفت[۹] و آثار ورمیر[۱۰] را بشارت می‌داد.

 


  1. Caravaggio
  2. genre scenes
  3. The Calling of St Matthew
  4. Central Museum
  5. Utrecht
  6. Deventer
  7. Honthorst
  8. Utrecht School
  9. Delft School
  10. Vermeer