دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ساختمان دانشکده

هنرکدۀ هنرهای زیبا در مهر ماه ۱۳۱۹ش با موافقت وزارت فرهنگ در محل دبیرستان مروی افتتاح شد. پس از شهریور ۱۳۲۰ کارگاههای هنرکده به ضلع غربی ساختمان تازه تأسیس دانشکدۀ فنی، در محوطۀ دانشگاه تهران، منتقل شد و با نام هنرکده جزو مدارس عالی دانشگاه تهران درآمد، و بهموجب قانون مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۲۸، دانشکدۀ هنرهای زیبا به شعب دانشگاه تهران اضافه شد. در ابتدا فقط رشتههای معماری و نقاشی در برنامۀ این دانشکده گنجانده شد؛ اما به‌‌تدریج رشتههای نمایشی هم جزو رشتههای تحصیلی دانشکدۀ هنرهای زیبا شد.

هیئت مؤسس دانشکدۀ هنرهای زیبا عبارت بودند از آندره گدار (رئیس افتخاری)، علیمحمد حیدریان، محسن مقدم، ابوالحسن صدیقی، محسن فروغی، رولاند دوبرول، ماکسیم سیرو، خانبابا بیانی، حسنعلی وزیری، الکساندر موزر، خاچیک بابلویان، و اسدالله قهرمانپور.

نخستین استادان و دانشیاران دانشکدۀ هنرهای زیبا: نعمتالله کیهانی، هوشنگ سیحون، احمد بیرشک، جواد حمیدی، و هوشنگ صانعی. در این دانشکده استادانی چون پرویز ممنون، محمد کوثر، حسین تهرانچیان، حمید سمندریان، بهرام بیضایی، مهین تجدد، محمدحسین مصطفوی، داود رشیدی، اسماعیل شنگله، عبدالله ناظر، آزرم سپاهی، حسین پرورش، حسین رهآورد، آلفرد ماردویان، عبدالعظیم خورشیدی، و ضیاءالدین سجادی دروس جامعهشناسی، آمادگی صدا، بدن، بیان، حرکت نمایشی، تاریخ تئاتر، تحلیل نمایشنامه، فلسفه، نگرش تحقیقی، تحلیل فیلم، تحلیل ادبیات ایران، معماری و طراحی لباس و صحنه، کارگاه دکور، فن صحنهگردانی، بازیگری، تحولات اجرا و تاریخ نمایش در ایران و شرق را تدریس میکردند، ژرژ پطروسی، سعید پورصمیمی، سعید سلطانپور، مریم معترف، پرویندخت دولتشاهی، کیهان رهگذار، علیاکبر زنجانپور، پرویز ظهوری، جمشید لایق، اسماعیل محرابی، اسماعیل داورفر، داریوش فرهنگ، فردوس کاویانی، مهدی هاشمی، عزتالله انتظامی، ولیالله شیراندامی، فرامرز صدیقی، هوشنگ قوانلو، هادی مرزبان، مرضیه برومند، پرویز پورحسینی، سوسن تسلیمی، غلامرضا طباطبایی، رضا فشنگچی (بابک)، بهروز غریبپور، قطبالدین صادقی، جمشید گرگین، احمد نیکنژاد، امین تارخ، سیروس شاملو، رضا کیانیان، شهلا میربختیار، گلچهره سجادیه، حسین مختاری، ازجمله فارغالتحصیلان دورههای مختلف این دانشکدهاند.