لاداخ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

لاداخ (Ladakh)

نام رشته‌کوهی در سلسله جبال قرا‌قورم و بخشی در شمال شرقی کشمیر[۱]، هند، در مرز تبت[۲] واقع در درّۀ سِند[۳] علیا. ارتفاع آن از سطح دریا ۳,۹۰۰ متر و شهر اصلی آن لۀ[۴] است. پس از آن که چین در ۱۹۵۱ تبت را اشغال کرد، مدعی مالکیت این منطقه نیز شد و از ۱۹۶۲ بخش اعظم شمال شرقی آن را تصرف کرده است.

 


  1. Kashmir
  2. Tibet
  3. Indus
  4. Leh