لوپ نور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

لوپ نور (Lop Nur)

رشته‌ای از دریاچه‌های شور[۱] کم‌عمق با مرز[۲]های متغیر در منتهی‌الیه شرقی بیابان تاکلا‌ماکان[۳]. در ناحیۀ خودمختار سین‌کیانگ اویغور[۴]، در شمال غربی چین واقع شده‌اند. مارکو پولو[۵]، جهانگرد ونیزی[۶]، حدود ۱۲۷۳م از لوپ نور دیدن کرد که در آن زمان تک‌دریاچه‌ای بزرگ بود. چین از این منطقه برای آزمایش‌های هسته‌ای استفاده می‌کند. لوپ نور ۷۹۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و قبلاً آب‌های رود تاریم[۷] به آن می‌ریخت و اکنون بیشتر ماندابی شور[۸] است تا دریاچه.

 


  1. salt lake
  2. boundary
  3. Taklamakan Desert
  4. Xinjiang Uygur Autonomous Region
  5. Marco Polo
  6. Venetian
  7. Tarim River
  8. salty marsh