مرشد(نمایش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُرشِد (نمایش)
عنوانی عمومی برای نقالان، معرکه‌گیران و پرده‌داران. شخصی که در نمایش‌های خیمه‌شب‌بازی با تنبک یا سازی دیگر کنار خیمه می‌نشست و زبانِ گویای عروسک‌ها بود. او داستان را روایت می‌کرد و پیش می‌برد.