مروارید، گروه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
شاهین سرکیسیان
شاهین سرکیسیان

گروه مروارید

این گروه تئاتری را شاهین سرکیسیان تشکیل داد. در آن زمان در گروه هنر ملی، به‌ سرپرستی شاهین سرکیسیان، که عمدتاً نمایش‌های بومی و فولکلوریک را اجرا می‌کردند، انشعاب رخ داد. سرکیسیان تحصیل‌کردۀ فرانسه بود و طرز تفکر اروپایی داشت؛ او که پیرو نظریۀ استانیسلاوسکی و شیوۀ نمایش‌نامه‌نویسی آنتون چخوف و آرتور میلر بود، گروه مروارید را به‌راه انداخت. بهمن فُرسی، علی نصیریان، خجسته‌ ‌کیا، اسماعیل شنگله و اسماعیل داورفر نیز جزو انشعابیان بودند، که به گروه مروارید پیوستند. آنان ابتدا نمایش‌نامۀ پوشاندن آن‌هایی که برهنه‌اند، اثر لوئیجی پیراندلو، و سپس سیاه از نصیریان، و گلدان از فُرسی، را بر روی صحنه بردند.

سرکیسیان در ۱۳۴۵ فوت کرد، اما تا قبل از آن نمایش‌های محلل از علی نصیریان، چنگال نوشتۀ صادق هدایت، در راه کاردیف و قفس از یوجین اونیل، بهارهای از دست رفته اثر پل واندنبرگ، و روزنۀ آبی از اکبر رادی، را با این گروه بر روی صحنه برد.