مقدسی، ابوعبدالله (بیت المقدس ۳۳۶ـ ح ۳۹۱ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مَقْدِسی، ابوعبدالله (بیت‌المقدس ۳۳۶ـ ح ۳۹۱ق)


جغرافی‌دان و جهانگرد معروف عرب. در زادگاهش پرورش یافت و به تجارت پرداخت، اما تجارت را رها کرد و همۀ سرزمین‌های اسلامی، به‌جز اندلس، را طی دَه سال سیاحت کرد و سپس، با استفاده از کتاب‌های جغرافی‌دانان پیش از خود و اخباری که در سفر از افراد گوناگون و ساکنان بومی شنیده و یادداشت‌های خود که حاصل مشاهداتش بود، کتاب معروف احسن التقاسیم الی معرفةالاقالیم را به زبان عربی نوشت که در آن ویژگی‌های جغرافیایی، زندگی اجتماعی، فرهنگی و مذهبی اقوام مسلمان را با دقت تمام شرح داده است.