ژاپن، دریای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ژاپُن، دریای (Sea of Japan)
دریایی به وسعت ۱,۰۰۷,۷۶۵ کیلومتر مربع و عمق متوسط ۱,۳۶۰ متر. ژاپن را از سرزمین اصلی[۱] آسیا جدا می‌کند و با تنگه[۲]هایی کم‌عمق به اقیانوس آرام[۳] متصل می‌شود. دریای ژاپن تقریباً بدون موج است. جریان‌های دریایی از تنگۀ کره[۴] به سمت شمال در حرکت‌اند و در زمستان یخ شناور در دریا دیده می‌شود. کرۀ‌ شمالی، کرۀ جنوبی، و سیبری شرقی[۵] در ساحل غربی این دریا قرار دارند؛ ولادی‌وستوک[۶] بندر مهم آن است. بستر دریا در بخش شمالی کاملاً مسطح است؛ در جنوب آن کرانه[۷]ها گودال[۸]های عمیق، به ژرفای ۳هزار متر، را از یکدیگر جدا می‌کنند.

 


  1. mainland
  2. strait
  3. Pacific Ocean
  4. Korea Strait
  5. Eastern Siberia
  6. Vladivostok
  7. bank
  8. trough