کاخ هشت بهشت (اصفهان)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کاخ هشت‌بهشت (اصفهان)

کاخ هشت‌بهشت
کاخ هشت‌بهشت

براساس منابع موجود، کاخ هشت‌بهشت به‌دستور شاه‌سلیمان صفوی بنا شد، و ساختمان آن در ۱۰۸۰ق به‌پایان رسید. باغی که این کاخ در درون آن واقع شده، باغ بلبل نام داشته است، و چند تن از پادشاهان صفوی در توسعه و تکمیل آن نقش داشته‌اند. این بنا در دورۀ قاجار، به‌ویژه در زمان ناصرالدین‌شاه، بسیار آسیب دید. از ۱۳۴۳ش تعمیرات آن آغاز شد. امروزه ساختمان عمارتِ هشت‌بهشت به‌صورت اولیۀ خود باقی است؛ اما باتوجه‌به توصیف جهانگردان، تزیینات بسیار زیبا و شگفت‌انگیزی داشته، که اکنون ازمیان رفته است. ژان شاردن[۱] در توصیف تزیینات داخلی این کاخ نوشت که «همه‌جا سراسر زر و لاجورد است». کاخ بنایی با قاعدۀ هشت‌ و نیم‌هشت است. فضایی با ارتفاع دو طبقه، و سقفی گنبدین در میانۀ بنا وجود دارد. گنبد یزدی‌بندی این فضا با نقاشی‌های زیبایی تزیین‌شده است. چهار ایوان بر گرد این فضای میانی قرار دارند که به باغ رو کرده‌اند. اتاق‌ها و فضاهای مختلف دیگری نیز در دو طبقه پیرامون فضای میانی قرار دارد. در اواخر دورۀ قاجار، پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹ش، تبدیل به باغ ملی شد و ارکستری نیز در آن‌جا برنامه اجرا می‌کرد. بعدها به‌دست امیراعظم افتاد و قطعه‌قطعه‌ شد، در دهۀ‌ ۱۳۲۰ش عمارت مرکزی آن به بانک کشاورزی تبدیل شد.

 


  1. Jean Chardin