کارگاه نمایش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
جمعی از اعضای کارگاه نمایش
جمعی از اعضای کارگاه نمایش

کارگاه نمایش

یکی از نتایج برگزاری جشن هنر شیراز تشکیل «کارگاه نمایش» بود، که در ۱۳۴۸ش با هدف «کمک به نویسندگان، بازیگران، کارگردان‌ها، طراحان صحنه و برای خودآزمایی و تجربه‌هایی به دور از محدودیت‌های متداول حرفۀ نمایش» آغاز به‌ کار کرد. بیژن صفاری به‌سمت دبیر شورا و آربی آوانسیان، عباس نعلبندیان و ایرج انور اعضای شورای کارگاه نمایش بودند که به امور مدیریتی و اجرایی این کارگاه می‌پرداختند، و فریدون رهنما و خجسته ‌کیا از یاری‌دهندگان آنان بودند. هدف متولیان این کارگاه، فراهم‌ آوردن امکاناتی برای گروه‌های نمایشیِ جوان و تازه‌کار بود تا دیدگاه‌های نمایشی خود را بر روی صحنه تجربه کنند. پرویز پورحسینی، شهرو خردمند، شمسی فضل‌الهی، سهیل سوزنی، بیژن مفید، مریم خلوتی، و اسماعیل خلج از هنرمندانی بودند که با «کارگاه نمایش» همکاری می‌کردند. ازجمله اجراهای این کارگاه، نمایش‌های اُدیپ شاه اثر سوفوکل، پژوهشی ژرف و سترگ و نو... از عباس نعلبندیان، ویس و رامین از مهین تجدد، بکت ۵ نوشتۀ ساموئل بکت، پرومته در بند اثر استیل، پاتوغ، گلدونه خانم هردو از اسماعیل خلج، و هذا حبیب‌الله... از نعلبندیان، درخور ذکرند.

این کارگاه از گروه‌های سه‌گانۀ ذیل تشکیل شده بود:

فعالیت و گروه‌های کارگاه نمایش با وقوع انقلاب اسلامی منحل شد.