آلتای، جمهوری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آلتای، جمهوری (Altai)
(نام سابق: استان خودمختار اویرات[۱] از ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۸) از جمهوری‌های فدراسیون روسیه[۲]، در سرزمین[۳] آلتای، در سیبری جنوبی. ۹۲,۶۰۰ کیلومتر مربع مساحت و ۲۰۲هزار نفر جمعیت دارد (۱۹۹۶). ۲۴ درصد از جمعیت آن در شهر زندگی میکنند. این استان در ۱۹۲۲، و آلتای پس از فروپاشی اتحاد شوروی[۴] در ۱۹۹۲ تأسیس شد. مرکز آن گورنو آلتایسک[۵] است. این جمهوری، به کوه‌هاي آلتاي[۶]، محدود میشود و در جنوب با مغولستان و چین هممرز است. کوههای پردرخت و فلاتی مرتفع دارد، که منابع جیوه و طلا در آنها نهفته است. صنایع اصلی آن عبارتاند از چوببری و بهرهبرداری از معادن جیوه و زغالسنگ. پرورش گوسفند، گاو، بز، ماهیگیری، شکار، و زنبورداری نیز در این استان رایج است.
 


  1. Oirot Autonomus Oblast
  2. Republic of the Russian Federation
  3. krai
  4. Soviet Union
  5. Gorno-Altaisk
  6. Altai Mountains