ابن طیب، ابوالفرج عبدالله ( ـ بغداد پس از ۴۳۵ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
ابوالفرج عبدالله بن طیب
درگذشت بغداد پس از ۴۳۵ق
ملیت عرب
شغل و تخصص اصلی پزشک
شغل و تخصص های دیگر فیلسوف
آثار

در پزشکی: تفسیر اُسطُقُسّات، تشریح صغیر، نبض صغیر، صناعات صغیرة، مزاج، تریاق از جالینوس، تفسیر طبیعة‌الانسان و فصول بقراط. در علوم عقلی: شرح طبیعیات، تدبیر منزل، انالوطیقای اول از ارسطو

در دانش مسیحی: تفسیر اناجیل چهارگانه، فقه‌النصرانیه، مقالة فی التثلیث، فردوس النصرانیة
گروه مقاله پزشکی

ابن طَیِّب، ابوالفرج عبدالله ( ـ بغداد پس از ۴۳۵ق)

فیلسوف و پزشک نسطوری مسیحی. شاگرد ابن خمار و استاد ابن اثردی و ابن بطلان است. بیشترین شهرت این مسیحی متصلّب، در پزشکی است تا فلسفه؛ اگرچه گفته‌اند که بیش از بیست سال در تفسیر مابعدالطبیعۀ ارسطو فکر می‌کرد. از وی در حدود ۱۰۰ اثر در تراجم گزارش شده، از جمله در پزشکی: تفسیر اُسطُقُسّات، تشریح صغیر، نبض صغیر، صناعات صغیرة، مزاج، تریاق از جالینوس، تفسیر طبیعة‌الانسان و فصول بقراط. در علوم عقلی: شرح طبیعیات، تدبیر منزل، انالوطیقای اول از ارسطو. در دانش مسیحی: تفسیر اناجیل چهارگانه، فقه‌النصرانیه، مقالة فی التثلیث، فردوس النصرانیة.