ارومیه، تمدن های حوضه دریاچه

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ارومیه، تمدن‌های حوضۀ دریاچه

صخره مشت عثمان

تمدن‌های مکشوف از پیرامون دریاچۀ ارومیه. دریاچۀ ارومیه در مرکز سرزمین کوهستانی آذربایجان قرار داشته و حوضۀ آبریز آن با رودخانه‌های دایمی چون آجی‌‌چای، زرینه‌رود، سیمینه‌رود و نازلو و اقلیم معتدل و جلگه‌های حاصل‌خیز آبرفتی از کهن‌ترین ایام پیش از تاریخ محل استقرار و زیست جوامع انسانی بوده است؛ از این نظر، حوضۀ دریاچۀ ارومیه در شمار اولین و کهن‌ترین مراکز و خاستگاه‌های تمدن در فلات ایران به‌شمار می‌رود. پیرامون دریاچۀ ارومیه آثاری متعدد از فرهنگ‌های عصر نوسنگی تا دوران تمدن اسلامی به‌دست آمده است: تپۀ حسنلو، تپۀ حاجی فیروز، دالما، پیزدلی، یانیق تپه، هَفتَوان تپه، کُردلَر تپه، تپۀ اَهرَنجان، گوی تپه، دینخواه تپه، عقرب تپه، دژ بسطام، قلعۀ نصیر داغی، تپۀ شیرامین.