استرلر، جورجو (۱۹۲۱ـ۱۹۹۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
جورجو استرلر
Giorgio Strehler
زادروز ۱۹۲۱م
درگذشت ۱۹۹۷م
ملیت ایتالیایی
شغل و تخصص اصلی کارگردان تئاتر
آثار خدمتکار دو ارباب (۱۹۴۷)
گروه مقاله تئاتر
جورجو استرلر

استرلر، جورجو (۱۹۲۱ـ۱۹۹۷)(Strehler, Giorgio)


کارگردان ایتالیایی تئاتر. در ۱۹۴۷، پیکّولو تئاترو[۱] را در میلان تأسیس کرد. با کارگردانی نمایش‌نامه‌ای متأثر از کمدیا دلارته[۲] با نام خدمتکار دو ارباب[۳] (۱۹۴۷)، و نیز نمایش‌نامه‌های گالیله[۴] (۱۹۶۳)، شاه لیر[۵] (۱۹۷۲)، و طوفان[۶] (۱۹۷۸) در اجرای آثار گولدونی[۷]، برشت[۸] و شکسپیر[۹] تخصص یافت. او در اجرای اپراهای موتسارت، آمیزۀ بدیعی را از تغزل و طبیعت‌گرایی ارائه کرد.

 


  1. Piccolo Teatro
  2. commedia dell'arte
  3. The Servant of Two Masters
  4. Galileo
  5. King Lear
  6. The Tempest
  7. Goldoni
  8. Brecht
  9. Shakespeare