بجستان، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بَجِسْتان، شهر
واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد، و مرکز اداری بخش بَجِستان. با ارتفاع ۱,۲۵۰ متر، در سرزمینی تپه‌ماهوری، در ۴۹کیلومتری شمال غربی گناباد، سر راه فردوس به فیض‌آباد و تربت حیدریه، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدلِ مایل به گرم و خشک، جمعیت آن ۱۱,۹۶۰ نفر است (۱۳۸۵)، و غلّات، زعفران، و میوه، به‌ویژه انار، از محصولات کشاورزی آن است.