تیاتر سعدی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:05, 17 August 2020 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

تئاتر سعدی

پس از برچیده شدن تئاتر فرهنگ و تئاتر فردوسی، که هنرمندان آن به حزب تودۀ ایران گرایش داشتند، عبدالکریم عمویی در آبان ۱۳۲۰ش تئاتر سعدی را اجاره کرد و در اختیار حسین خیرخواه و لُرتا هایراپتیان قرار داد. برنامۀ افتتاحیۀ این تئاتر اجرای نمایش‌نامۀ بادبزن خانم ویندرمیر ترجمۀ عبدالحسین نوشین بود. نوشین که در این سال‌ها در زندان بود، به واسطۀ همسرش، لُرتا، هدایت بازیگران و تنظیم «میزانسن»‌ها را بر‌عهده داشت.

محمدعلی جعفری، توران مهرزاد، نصرت‌الله کریمی، ولی‌الله خاکدان، مهدی امینی، محمدتقی کهنمویی، عباس شباویز، عطالله زاهد، ایرن زازیانس و عزیزالله بهادری از اعضای گروه تئاتر سعدی بودند، که نمایش‌نامه‌های شنل قرمز، اثر اوژن بریو؛ چراغ‌گاز، نوشتۀ پاتریک همیلتون؛ و از طبع خارج شده، اثر همیلتون را بر روی صحنه بردند. هم‌زمان با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اراذل و اوباش این تئاتر را، به‌سبب گرایش سیاسی هنرمندانش، آتش زدند.